HITTA HIT

Hitta hit!


Från Trelleborg:

Kör väg 9 mot Ystad ca 2 mil till Beddingestrand. I Beddingestrand sväng vänster mot Källstorp och kör till Lilla Beddinge. Kör genom byn, förbi kyrkan med nya kyrkogården, följ vägen tills även gamla kyrkogården passerats på höger sida. Vid t-korsningen efter kyrkogården fortsätt rakt fram mot Stora Beddinge, efter 400 meter ta den första lilla gårdsvägen till vänster och kör upp till Kvarnviks Gård. Total sträcka från väg 9 är 4 km.


Från Ystad:

Kör västerut längs kusten på väg 9 mot Trelleborg ca 2,5 mil till Skateholm. Sväng höger mot Stora Beddinge och kör ca 3 km fram till Stora Beddinge. Sväng vänster-vänster mot Lilla Beddinge och åk ca 1,7 km. Efter passering genom en gård ta första lilla gårdsvägen till höger och kör upp till Kvarnviks Gård.


Från Malmö:

Kör sydöst på E65 ca 3,5 mil till Skurup. I höjd med Nils Holgersson-statyn sväng av åt höger och följ ringleden runt Skurup, sväng mot Skivarp och kör till väg 101. Ta höger och sedan direkt vänster mot Klagstorp. Efter ca 3 km ta vänster mot Lilla Beddinge och åk ca 1,7 km. Efter passering genom en gård ta första lilla gårdsvägen till höger och kör upp till Kvarnviks Gård.


GPS:RT90:X: 6142562, Y: 1349483Decimal:55.3898, 13.4299WGS84:Lat N 55° 23' 23" Lon E 13° 25' 47"